Monogram Kazar FiForm
inspirowany złotym podziałem, tworzy unikalny w swym
założeniu wzór identyfikujący markę i potwierdzający jej zamiłowanie do perfekcji.

FIFORM Monogram
więcej o złotym podziale

Złoty podział w kolekcji Kazar

Nowy monogram Kazar to logo ujęte w złotych proporcjach, harmonijnie wpisane
w dynamiczną formę spirali Fibonacciego.

białe trampki

Perforacje na cholewce dodają
butom wizualnej lekkości i podnoszą komfort użytkowania butów.

Każdy akcent, detal, wykończenie i każda kropla koloru mają swoje znaczenie.

Ozdobne perforacje w konfiguracji FiForm. Idealna kompilacja współczesnego stylu
i ponadczasowych kanonów estetycznych

Złoty podział

Złoty podział, podział harmoniczny, złota proporcja, boska proporcja
– podział odcinka na dwie części tak, by stosunek
długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam,
jak całego odcinka do części dłuższej:

wzór

Złoty prostokąt z dłuższym bokiem a
i krótszym b, złączony z kwadratem o boku
długości a utworzy podobny złoty prostokąt
o dłuższym boku a + b i krótszym a.

złoty podział

Ciąg Fibonacciego

W XIII wieku włoski matematyk Leonardo Fibonacci odkrył ciąg liczb naturalnych nazwany następnie jego imieniem.

Ciąg rozpoczyna się od zera i dwóch jedynek, a każda następna liczba stanowi sumę dwóch poprzednich.

Spirala i ciąg Fibonacciego

Własności złotego podziału i ciągu Fibonacciego
są blisko powiązane ze sobą. W ciągu Fibonacciego
każdy element jest sumą dwóch poprzednich.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...

Graficzna interpretacja ciągu Fibonacciego to spirala
zbudowana z ćwiartek okręgów, których promienie
są kolejnymi liczbami Fibonacciego.

ciąg fibonacciego

Złoty podział w naturze, sztuce i architekturze

Złotą spiralę można odnaleźć w schemacie ułożenia płatków, liści i nasion wielu roślin oraz w budowie organizmów żywych. Nie tylko zewnętrzny wygląd organizmów jest odbiciem złotych proporcji, ale także ich elementy niewidoczne dla ludzkiego oka. Badacze sugerują powiązania między złotym podziałem, a budową ludzkiego genomu. Wskazują także na złoty podział jako podstawę cyklu ludzkich fal mózgowych.

Złoty podział od bardzo dawna jest wykorzystywany w malarstwie w celu uzyskania pięknych, harmonijnych proporcji. Boskie proporcje możemy odnaleźć w obrazach: Botticelli'ego, Leonadra da Vinci, Salvadora Dalí'ego oraz Pieta Mondriana.

Złoty podział został wykorzystany przez Egipcjan przy projektowaniu piramid. Prawdopodobnie przypisywali złotym proporcjom właściwości magiczne. Złoty podział zastosowali również Francuzi przy budowie katedry Notre Dame w Reims, która uznawana jest za najbardziej harmonijną i klasyczną w proporcjach we Francji.